Historie kameniva využívané k stavbě

Lidé používají písek a kámen pro základy pro tisíce let. Významný zdokonalení výroby a užití kameniva došlo během Římské říše, který používal agregát budovat svou rozsáhlou síť silnic a akvaduktů. Tento vynález betonu, který byl nezbytný pro architekturu s využitím oblouky, vytvořil okamžité, trvalé poptávce po stavebních agregátů. Vitruvius píše De architectura: Ekonomika označuje řádné řízení materiálů a webových stránek, stejně jako šetrné vyvážení nákladů a zdravého rozumu v konstrukci stavby. To bude pozorovat, pokud na prvním místě, architekt nevyžaduje věci, které nemůže být nalezen nebo připraven bez velkých nákladů. Například: není to všude tam, kde je spousta boxové písku, sutě, jedle, jedle, jasné a mramoru … tam, kde není pit písku, musíme použít druhy vyplavené řek nebo u moře .. , a další problémy musíme řešit podobným způsobem