Co je to malta

Malta
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Mortar_(masonry)

Malta je zpracovatelná pasta slouží k svázat stavební kameny, jako jsou kameny, cihly a betonových zdicích prvků dohromady, vyplnit a zapečetit nepravidelné mezery mezi nimi, a někdy přidat dekorativních barev a vzorů do zděných stěn. V nejširším slova smyslu zahrnuje malty hřiště, asfalt, a měkké bláto nebo jíl, jako je použit mezi nepálených cihel. Malta pochází z latinského mortarium což znamená drtit. Cementová malta tuhne při léčí, což má za následek celkové tuhé struktury; Nicméně malta má být slabší než stavebních bloků a obětní prvku ve zdivu, protože malta je jednodušší a levnější, než na opravu stavebních bloků. Malty jsou obvykle vyrobeny ze směsi písku, pojiva a vody. Mezi nejčastější pojivo od počátku 20. století je portlandský cement, ale starověké pojiva vápno malta se stále používá v některých nových staveb. Vápna a sádry ve formě sádry se používají zejména v oblasti oprav a repointing budov a staveb, protože je důležité, aby opravy materiály jsou podobné původním materiálu: Typ a poměr opravné malty se určí na základě analýzy malty , Existuje několik typů cementových malt a přísad.